Voor 21:00 besteld is direct verzonden! (ma-do)

Privacy policy

Klantenservice Klantenservice

Privacy policy

April 2018

Kubbinga B.V.

gevestigd aan:
Parallelweg 25
1131 DM Volendam
Nederland
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.volare-kinderfietsen.nl/
Parallelweg 25
1131 DM Volendam
Nederland +31 (0) 299 410 000

Edwin Boelsz is de Functionaris Gegevensbescherming van Kubbinga B.V.
Hij is te bereiken via [email protected]


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Kubbinga B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Kubbinga B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kubbinga B.V.) tussen zit. Kubbinga B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

Sharpspring Marketing Automation software

Deze software is verantwoordelijk voor het geautomatiseerd opvolgen van contact met de bezoeker na het invullen van formulieren en/of het geautomatiseerd opvolgen van reacties vanuit mailings.


 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

In geval van contacten die een zakelijk belang hebben worden deze gegevens bewaard zolang het contact klant is plus de wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn.

In geval van contacten die geen zakelijk belang hebben worden de gegevens 1 na het laatste contact bewaard. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Kubbinga B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kubbinga B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kubbinga B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kubbinga B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kubbinga B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Kubbinga B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kubbinga B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Geboorteplaats

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

- Internetbrowser en apparaat type

- Bankrekeningnummer

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Kubbinga B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kubbinga B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens  > De wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn > Fiscale verplichting

Personalia                                  > De wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn > Fiscale verplichting                         

Adres                                          > De wettelijk verplichte fiscale bewaartermijn > Fiscale verplichting

 

Kubbinga B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kubbinga B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Google Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

Zie ook Privacybeleid van Google

 

_ga volare-kinderfietsen.nl HTTP 2 years

Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag, page source line number 85
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)

_gat volare-kinderfietsen.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate.
Initiator: Script tag, page source line number 85
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js
Data is sent to: United States (adequate)

_gid volare-kinderfietsen.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag, page source line number 85
Source: https://www.google-analytics.com/analytics.js Data is sent to: United States (adequate)

c rubiconproject.com HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified.
Initiator: Script tag, page source line number 866
Source: https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
Data is sent to: United States (adequate)

IDE doubleclick.net HTTP 2 years
Cookie purpose description: Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user.
Initiator: Script tag, page source line number 1749
Source: https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
Data is sent to: United States (adequate)

khaos rubiconproject.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location, visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on  websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag, page source line number 866
Source: https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
Data is sent to: United States (adequate)

MUID bing.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Used widely by Microsoft as a unique user ID. The cookie enables user tracking by synchronising the ID across many Microsoft domains.
Initiator: Script tag, page source line number 98
Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NFTM5B
Data is sent to: United States (adequate)

MUIDB bing.com HTTP 1 year
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 98
Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NFTM5B
Data is sent to: United States (adequate)

put_# rubiconproject.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location , visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag, page source line number 866
Source: https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
Data is sent to: United States (adequate)

rpb rubiconproject.com HTTP 29 days


Cookie scan report - 2/4 Cookie purpose description: Registers anonymised user data, such as IP address, geographical location , visited websites, and what ads the user has clicked, with the purpose of optimising ad display based on the user's movement on websites that use the same ad network.
Initiator: Script tag, page source line number 866
Source: https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
Data is sent to: United States (adequate)

rpx rubiconproject.com HTTP 29 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 866
Source: https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
Data is sent to: United States (adequate)


tap.php rubiconproject.com Pixel Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 866
Source: https://pixel.rubicon project.com/tap.php?cookie_redirect=1&v=7751&n id=2249&expires=30&put=CAESEAMqL1hdFW3zGd5OWXYjf-M&google_cver=1 via https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
Data is sent to: United States (adequate)

test_cookie doubleclick.net HTTP Session
Cookie purpose description: Used to check if the user's browser supports cookies.
Initiator: Script tag, page source line number 1749
Source: https://www.googleadservices.com/pagead/conversion.js
Data is sent to: United States (adequate)

__ss volare-kinderfietsen.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 62
Source: https://koi-3qheyit3d4.marketingautomation.services/client/ss.js?ver=1.1.1
Data is sent to: United States (adequate)

__ss_referrer volare-kinderfietsen.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified Initiator: Script tag, page source line number 62
Source: https://koi-3qheyit3d4.marketingautomation.services/client/ss.js?ver=1.1.1
Data is sent to: United States (adequate)

__ss_tk volare-kinderfietsen.nl HTTP 25 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 62
Source: https://koi-3qheyit3d4.marketingautomation.services/client/ss.js?ver=1.1.1
Data is sent to: United States (adequate)

_uetsid volare-kinderfietsen.nl HTTP Session
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 98
Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-NFTM5B
Data is sent to: United States (adequate)

cookietest volare-kinderfietsen.nl HTTP Session Cookie scan report - 3/4
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 1774

Source: https://www.volare-kinderfietsen.nl/var/cache/misc/assets/js/tygh/scripts-f599f545f8f69173c838e48bc92e62a21526645282.js
Data is sent to: Netherlands (adequate)
koitk marketingautomation.services HTTP 10 years
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Script tag, page source line number 62
Source: https://koi-3qheyit3d4.marketingautomation.services/client/ss.js?ver=1.1.1
Data is sent to: United States (adequate)

sid_customer_8bc15 volare-kinderfietsen.nl HTTP 13 days
Cookie purpose description: Unclassified
Initiator: Webserver
Source: volare-kinderfietsen.nl
Data is sent to: Netherlands (adequate)
 

 

Cookie: Google ads/ga-audiences

Naam: ads/ga-audiences

Functie: Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor 's online behaviour across websites

Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Cookie: Google Dynamic remarketing

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Cookie: Google Tag manager

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Cookie: Double Click

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]

 

Cookie: Bing Ads

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar ]


 

Cookie: Sharpspring

Naam: _koitk

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet voor geautomatiseerde opvolging

Bewaartermijn: 10 jaar ] 

Social Media

De cookies van sociale netwerksites zorgen ervoor dat u informatie als een blogpost, video’s en pagina’s kunt liken of delen met anderen. Kubbinga B.V. gebruikt: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn, YouTube en Instagram.

Wat gebeurt er als u cookies standaard uitzet?

In dat geval kunt u van sommige onderdelen op de website mogelijk geen of niet volledig gebruik maken.

Verwijderen van geplaatste cookies

U kunt altijd besluiten opgeslagen cookies van uw computer, mobiele telefoon of tablet te verwijderen. In de handleiding of online helpomgeving van uw internetbrowser kunt u vinden hoe u dat precies doet:

Firefox

Explorer

Chrome

 

Kubbinga B.V. Kubbinga B.V. - april 2018

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Meer informatie over het gebruik van cookies? Lees dan onze privacy policy. Klik hier om je cookie settings te wijzigen.